Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir. Tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü’ne taraf olmuştur. Bu protokol kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan 98 ülkede uluslararası marka başvurusunda bulunabilmektedir.

Uluslararası marka başvurusu, Madrid Protokolü’ne taraf bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip veya o ülkede yerleşik veya o ülkenin tabiiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilmektedir.
 
Uluslararası Marka Tescil Sistemi, kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Protokol üyeleriyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamamaktadır. Ayrıca, Uluslararası Marka Tescil Protokolü’ne taraf olmayan bir ülkede bu sistem aracılığıyla marka koruması sağlanması mümkün değildir.

Uluslararası Marka Tescil Sistemi’nin Avantajları    

 • Markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede uluslararası tescilini gerçekleştirmek.
 • Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) değişikliklerin tek ve basit  bir  işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Uluslararası Marka Başvurusunun Yapılması    

Uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli  bir markanın veya bir marka başvurusunun bulunması gerekmektedir. Uluslararası marka başvurusu, söz konusu tescilli markaya ya da marka başvurusuna dayanarak menşe ofis aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Office - WIPO)’ne yapılmaktadır.

Uluslararası Marka Tescil Protokolü üzerinden yapılan uluslararası marka başvurularının menşe ofis aracılığıyla WIPO’ya bildirilmesi zorunludur. Protokol aracılığıyla yapılacak uluslararası başvurular https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresinden çevrimiçi evrak sistemi aracılığıyla veya aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması ile gerçekleştirilebilmektedir:

 • Talep formu.
 • İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, WIPO tarafından sağlanan resmi form.
 • Menşe ofis taleplerinin WIPO’ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

Formlar    

Uluslararası marka başvurularına dair tüm formların eksiksiz ve İngilizce olarak doldurulması gerekmektedir.

Uluslararası marka başvurusu için gerekli olan MM2 formuna ve uluslararası sicilde talep edilen değişikliklere ilişkin tüm formlara http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ adresinden, açıklama notlarının bulunduğu MM2 formuna ise http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/commonContent/Madrid    adresinden ulaşabilirsiniz.

Ücretler

Uluslararası marka tescili konusunda ödenmesi gereken iki tip ücret  bulunmaktadır. Bunlardan biri, Kurum hesaplarına yatırılacak olan uluslararası başvurunun veya başvuru hakkındaki tasarruf işlemlerinin WIPO’ya bildirilmesi ücreti, diğeri ise  İsviçre  Frank’ı  olarak WIPO hesabına ödenmesi gereken uluslararası marka başvurusuna ve diğer tasarruflara ilişkin ücretlerdir.

 • Kuruma    ödenmesi    gereken    ücretler    için    bkz. http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/fees/informationDetail?id=101.
 • WIPO’ya ödenecek ücretlerin hesaplanması için WIPO internet sayfasında yer alan otomatik hesaplama aracı olan “Fee Calculator” kullanılmalıdır. “Fee Calculator” hesaplama  aracına,  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp    adresinden ulaşabilirsiniz.

Menşe Ofis Olarak Kurumun Görevleri

 • Uluslararası marka başvurularını incelemek ve göndermek.
 • Sonraki belirleme başvurularını incelemek ve göndermek.
 • WIPO tarafından gönderilen uygunsuzluk bildirimlerine ilişkin gelen cevapları iletmek ve işlemleri yürütmek.
 • Beş yıllık bağımlılık süresi boyunca başvuruyu/tescili etkileyen durumları WIPO’ya bildirmek (ceasing of effect).
 • Uluslararası tescildeki değişiklik taleplerini (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) incelemek ve göndermek.

Avrupa Birliği Markası (European Union Trade Mark - EUTM)    

Avrupa Birliği Markası, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir marka türüdür. İnceleme ve tescil sistemleri yeni adı ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Avrupa Birliği Markası başvuruları, doğrudan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne, Birliğe üye ülkelerin marka-patent ofislerine ya da Madrid Protokolü çerçevesinde Kuruma yapılabilmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır.

Uluslararası Marka Başvurularına İlişkin Önemli İnternet Adresleri    

adreslerinden faydalanabilirsiniz.
 

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.