İlgili kişiler Kurumdan markanın iptalini talep edebilmektedirler. Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.

Aşağıdaki hallerde markanın iptaline karar verilebilir:

a)    Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın kullanılmayan veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markalar.

b)    Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi.

c)    Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

d)    Garanti markasının veya ortak markanın Kanunun 32 nci maddesine aykırı şekilde kullanılması.

İptal halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde  iptal kararı verilemez.

Ancak marka hakkının iptaline ilişkin hüküm 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği için halihazırda Kurumumuz iptal taleplerine ilişkin karar verememekte, tescilli bir markanın hükümsüzlüğü ancak mahkemeler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
 

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.