Marka sahibi markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

  • Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya  hizmetlerin  sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.
  • Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekaletname.
  • Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan
  • Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
  • Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.
  • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.
     
1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.