Başvuru veya tescil sahibi, belirlenen ücretler karşılığında Kurumdan aşağıdaki belgeleri talep edebilmektedir.

  • Rüçhan Hakkı Belgesi: Türkiye’de marka  başvurusu  veya tescilli markası bulunanlara, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde, markasını tescil ettirmek istediklerinde ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi ile başvurarak talep etmeleri halinde verilmektedir.
  • Marka Tescil Belgesi Sureti: Tescil belgesi sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, talep formu ve ücretin ödendiğini gösteren bilginin sunulması halinde verilmektedir.
  • Marka Sicili Sureti: Marka sicili alenidir. İstemde bulunan her gerçek veya tüzel kişiye tescilli marka ya ait “sicil sureti” verilmektedir. Sicil sureti isteminde, marka tescil numarasının belirtildiği form ile suret ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verilmesi gerekmektedir.
  • Ön Yazı: Marka başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaç  duyulması  ve istemde bulunulması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka başvurusu yaptığını belirtir “ön yazı” verilmektedir. Ön yazı verilebilmesi için,  başvurunun  usulüne  uygun olarak yapılmış olması ve ön yazı düzenleme  ücreti  yatırılarak  ön  yazı  isteğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ön yazı, başvurunun tescilli olduğu veya tescil edileceği anlamına gelmemektedir.
     
1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.